ReplyWith...|| PM giúp bạn soạn trước các "mẫu" để gửi mail

Tên pm : ReplyWith...
Phiên bản: v1.0.0
Hổ trợ : OS 5.0+
Downloads : Apps.bbvn.net
Phần mềm ReplyWith... với tính năng giúp bạn soạn trước các nội dung mẫu, và khi cần, bạn có thể sử dụng 1 cách rất nhanh chóng và hiệu quả để gửi mail :Smug:
Bạn phải tạo các Templates trước để sau này cần thì lấy ra sử dụng liền, ko phải mất công soạn thảo lại nội dung nữa
Phần mềm khá nhỏ gọn, nhưng rất hữu ích:laugh8kb:
Dauden.vn
Nguồn AppWorld