Thế mạnh của blackberry chính là sử dụng được mobipocket Và thằng này thì hỗ trợ prc chẳng thiếu cái gì, không chỉ đọc sách, có hỗ trợ luôn cả dạng từ điển prc, tiện quá

Từ điển Meikyo chắc không còn xa lạ với nhiều bạn, đặc biệt với những ai dùng từ điển babylon thì càng không lạ gì gói từ điển này, chỉ có điều nó không được cung cấp miễn phí. Chính vì việc trả phí như vậy, nên file các bạn download về sẽ được đặt mật khẩu, và mật khẩu là kt19bk . Yêu cầu: Điện thoại hỗ trợ font tiếng nhật và nếu có bộ gõ tiếng nhật thì càng tốt, nếu không có thì cũng chẳng sao, hơi bất tiện tí thôi, vì đây là từ điển prc , và cuối cùng chính là: điện thoại của bạn cài đặt chương trình mobipocket để đọc file prc.

http://www.mediafire.com/?5953ct27of96a6t