Khi cộng đồng mạng phát triển cùng với sự phổ biến rộng rãi của internet trên di động thì việc biểu hiện trạng thái cảm xúc bằng các emoticons qua những bài blog, đoạn chat yahoo, BBM với riêng người dùng BlackBerry hay trong tin nhắn text lại trở nên quá quen thuộc với đại đa số mọi người. Roco Emoticon Real tương tự như Easy Smiley Pack for BlackBerry® Messenger của nhà phát triển S4BB hay Fancy Characters từ FancyApps Limited, đều là những ứng dụng hỗ trợ người dùng chèn các biểu tượng cảm xúc vào những đoạn hội thoại để thể hiện cho người nhận biết những cảm xúc của mình.

Với Roco Emoticon Real người dùng cần cài đặt thêm font chữ tiếng Nhật. Ứng dụng hỗ trợ một số phím tắt hay để bạn dễ dàng tìm kiếm biểu tượng thích hợp mà bạn muốn diễn đạt. Ngoài ra bạn có thể nhanh chóng tìm đến những biểu tượng gần nhất đã sử dụng mà không cần lục lại trong gần 9 trang với hàng trăm biểu tượng.

Phím tắt:

  • N - trang kế tiếp
  • P - trang trước
  • 1-8 - đi đến trang số...
  • 0 - đi đến trang Recently
  • C - bản sao clipboard (chọn liên tục).
  • O - vào màn hình clipboard.
  • V - paste vào clipboard.
Roco Emoticon Real
By Rocomotion
Version: 2.0.4
Release: April 30, 2012
File Size: 23 KB
Support: bbsupport@rocomotion.jp
Website: http://www.rocomotion.jp​

Download:

App World