[replacer_img]
Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên Bb với Photo editor ultimates

*Các tính năng:
+Open file dialog with image preview: Mở tập tin với hình ảnh được xem trước
+Menu item in file viewer for images: Menu trong trình xem file hình ảnh
+Rotate: Quay
+Change the brightness: Thay đổi độ sáng
+Change the contrast: Thay đổi độ tương phản
+Resize Thay đổi kích thước
+Apply color effects (sepia, negative, grayscale) +Áp dụng hiệu ứng màu (Màu nâu đỏ, âm bản, màu xám)
+Partly color the image by (see screenshots) Chỉnh một phần màu sắc của hình ảnh (xem ảnh chụp màn hình)
+Save the image to the memory or sdcard Lưu hình ảnh vào bộ nhớ hoặc sdcard
+Send image by email as an attachment Gửi ảnh qua email như một file đính kèm
+Upload to Imgur, and copies the url to the clipboard Tải lên Imgur, và copy các url vào clipbloard
Trong trường hợp bạn muốn bắt đầu lại, bạn có thể tải lại hình ảnh

*Khi bạn mua phiên bản đầy đủ bạn sẽ nhận được các tính năng bổ sung như sau:
+Apply retro color effect:Áp dụng hiệu ứng màu sắc
+Mirror an image over the x –axis, y-axis and/or diagonal Tạo đối xứng một hình ảnh trên trục x, trục y-và / hoặc đường chéo
+Crop the image (cutout a specific part of the image) : Cắt hình ảnh (ngắt một phần cụ thể của hình ảnh)
+Apply effects: Horizontal wobble, Vertical wobble and/or smoothen the image: Áp dụng hiệu ứng: ngang lắc lư, lắc lư theo chiều dọc và / hoặc smoothen hình ảnh.
+Add text to the image (change font color, size and style):Thêm văn bản với những hình ảnh (thay đổi màu font, kích thước và phong cách)
+Paint on the image (change paint color and size) Vẽ, tô màu vào hình ảnh (thay đổi màu sơn và kích cỡ)
+Combine two images horizontal and/or vertical:Ghép 2 hình với nhau theo chiều ngang và / hoặc thẳng đứng
+Combine two images by overlaying an image on top of the otherGhép hai hình ảnh bằng cách đè một hình ảnh trên đầu khác
+Upload to Twitter, GlowFoto, Tumblr, Imageshack, và copies the url to the clipboard, Post to your own server Đăng lên server của riêng bạn...
Một vài hình ảnh
Support: Blackberry 82XX Series (240*320) Pearl Flip Devices Models: 8200, 8220, 8230/Blackberry 8350i (320*240) Related Devices Model: 8500, 8520, 8530, 9300(Kepler), 9330/Blackberry 83XX Series (320*240) Curve Devices Models: 8300, 8310, 8320, 8330 / Blackberry 87XX Series (320*240) Devices Models: 8700c, 8700r, 8700f, 8700g, 8703e, 8707, 8707g, 8707v .etc /Blackberry 88XX Series (320*240) Devices Models: 8800, 8820, 8830 .etc /Blackberry 89XX Curve Series (480*360): 8900(Javelin), 8910(Atlas), 8930, 8950, 8980/Blackberry 90XX Bold (Onyx) Series (480*320) Devices Models: 9000, 9020(Onyx)/Blackberry 96XX Tour (Niagara) Series (480*360):9600, 9630, 9650(Tour2), 9700(Bold2), 9780, Dakota, Apollo /Blackberry 95XX Storm Series (360*480):9500, 9510, 9520, 9530, 9550(Storm2), 9570(Storm3), 9800(Torch), Torch2/Blackberry Pearl 3G Series (360*400) Devices Models: 9100, 9105, 9670(Style)

Download
Zerostar- **********************