SmyleSafe là một trình duyệt web an toàn giúp người lớn có thể kiểm soát chặt chẽ dành cho trẻ nhỏ . Trình duyệt này giúp ngăn chặn các trang web không phù hợp với từng nhóm tuổi . Bạn cũng có thể thiết lập được thời gian cho phép vào mạng để ngăn ngừa con em vào mạng trong giờ học hoặc thức quá khuya , ngoài ra bạn cũng có thể chặn các ứng dụng đang chạy .

SmyleSafe được tích hợp theo dõi vị trí với geofencing. Nếu con em bạn đi ra ngoài giới hạn bạn thiết lập thì phần mềm này sẽ gửi một email cảnh báo . Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt , kiểm tra vị trí , các trang web mà con em bạn truy cập vào từ tài khoản email .

Các tính năng chính của SmyleSafe
  • Tự động xoay màn hình với dòng cảm ứng .
  • Bookmarks
  • Zoom
  • Lịch sử truy cập
  • Sao chép và Dán
  • Tìm kiếm thực thi an toàn
Tên phần mềm: SmyleSafe
Phiên bản: 1.2.0
OS hỗ trợ: 5.0 ++
Download: app.dauden.vn

[IMG]http://www.**********************/attachments/1-jpg.710/?temp_hash=062449cb0f8f83325d1fc4f16e6b06dd[/IMG]​
[IMG]http://www.**********************/attachments/2-jpg.711/?temp_hash=062449cb0f8f83325d1fc4f16e6b06dd[/IMG]​
[IMG]http://www.**********************/attachments/3-jpg.712/?temp_hash=062449cb0f8f83325d1fc4f16e6b06dd[/IMG]​
[IMG]http://www.**********************/attachments/4-jpg.713/?temp_hash=062449cb0f8f83325d1fc4f16e6b06dd[/IMG]​
[IMG]http://www.**********************/attachments/5-jpg.714/?temp_hash=062449cb0f8f83325d1fc4f16e6b06dd[/IMG]​
[IMG]http://www.**********************/attachments/6-jpg.715/?temp_hash=062449cb0f8f83325d1fc4f16e6b06dd[/IMG]​
[IMG]http://www.**********************/attachments/7-jpg.716/?temp_hash=062449cb0f8f83325d1fc4f16e6b06dd[/IMG]​
**********************​
nguồn - blackberryseeker​