[IMG]http://**********************/attachments/watermarked-5-jpg.889/?temp_hash=4c375fca02710331232835323566506d[/IMG]​
Tên ứng dụng: Chat Lock
OS hỗ trợ: OS5.0++
Download: apps.bbvn.net

Ứng dụng Chat Lock là công cụ tối ưu hóa dùng để khóa tất cả các ứng dụng chat trên BlackBerry (BBM, Whatsapp, Gtalk, Facebook Chat, Twitter, eBuddy, Yahoo...) dưới dạng mật khẩu.
Các tính năng nổi bật:
  • Khoá mật khẩu hoặc pattern cho các ứng dụng Messenger
  • Chuyển đổi nhanh giữa Lock và Unlock
  • Có thể thay đổi giao diện
  • Không tốn pin
Một vài hình ảnh minh họa:

[IMG]http://**********************/attachments/watermarked-1-jpg.885/?temp_hash=4c375fca02710331232835323566506d[/IMG]​
Đầu tiên bạn cần set password và chọn câu hỏi bảo mật

[IMG]http://**********************/attachments/watermarked-2-jpg.886/?temp_hash=4c375fca02710331232835323566506d[/IMG]​
[IMG]http://**********************/attachments/watermarked-3-jpg.887/?temp_hash=4c375fca02710331232835323566506d[/IMG]​
Giao diện Lock và Unlock thay đổi linh hoạt

[IMG]http://**********************/attachments/watermarked-4-jpg.888/?temp_hash=4c375fca02710331232835323566506d[/IMG]​
Vào Setting bạn có thể tùy chỉnh theme, chế độ lock, messenger...

[IMG]http://**********************/attachments/watermarked-7-jpg.891/?temp_hash=4c375fca02710331232835323566506d[/IMG]​
Đặc biệt ứng dụng có tính năng Forgot Password nếu bạn quên pass

[IMG]http://**********************/attachments/watermarked-5-jpg.889/?temp_hash=4c375fca02710331232835323566506d[/IMG]​
[IMG]http://**********************/attachments/watermarked-6-jpg.890/?temp_hash=4c375fca02710331232835323566506d[/IMG]​
**********************
Nguồn Appworld