[IMG]http://**********************/trang/MediaLock.jpg[/IMG]​
Bạn có lưu một số hình ảnh, video hoặc những file ghi âm và không muốn những người mà bạn không mong muốn xem được, Media Lock sẽ giúp bạn đặt password và ngoài ra ứng dụng còn cho bạn biết lại password bạn đặt khi lỡ quên nó.

Tính năng chính :
  • Đặt password khi bạn vào media.
  • Đặt câu hỏi lấy lại password khi bạn quên password.
Một số hình ảnh Media Lock
Điều đâu tiên là bạn khởi tạo password của riêng mình, câu hỏi và câu trả lời khi cần lấy lại password​ ​


[IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-vnbb_120617_143457-jpg.926/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-vnbb_120617_143512-jpg.927/[/IMG]

Chọn setting sẽ cho phép bạn thay đổi lại password, đổi câu hỏi và trả lời lấy lại password​ ​


[IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-vnbb_120617_143536-jpg.928/[/IMG]

Muốn thay đổi password bạn nhập password cũ và nhập password mới​ ​


[IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-vnbb_120617_143549-jpg.929/[/IMG]

+ Nếu muốn thây đổi câu hỏi và trả lời lấy lại password bạn chọn hint question/Answer và nhập mới lại.​ ​


[IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-vnbb_120617_143605-jpg.930/[/IMG]

Như vậy là bạn đã thiết lập xong những thông số ban đầu và mình chỉ cần mở media lên để xem khả năng hoạt động của ứng dụng .​ ​


[IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-vnbb_120617_143734-jpg.934/[/IMG]

Bạn phải nhập đúng password thì bạn mới có thể vào xem hình ảnh, hoặc video ..​ ​


[IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-vnbb_120617_143700-jpg.933/[/IMG]

​Nhưng vô tình bạn quên mất password ,thì bạn có thể vào lại chương trình và chọn mục " Forgot Password" và nhập lại câu trả lời mà bạn đã thiết lập trước đó .​ ​


[IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-vnbb_120617_143636-jpg.931/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-vnbb_120617_143646-jpg.932/[/IMG]

Tên ứng dụng : Media lock
Hỗ trợ : 4.5 ++
Download : Apps.bbvn.net
**********************
Nguồn : Appword