Bạn muốn mỗi tối cùng chơi với con trẻ hay chỉ đơn giản là giúp trẻ bớt chạy lăng xăng khi đang tới quầy của ngân hàng để giao dịch. Magic Canvas Plus sẽ giúp bạn giữ chân đứa nhỏ trong khoảng thời gian ngắn. Magic Canvas Plus là ứng dụng tô màu cho trẻ em trên BlackBerry Phone.

Ảnh Tô màu xong có thể làm wallpaper nhé​
Magic Canvas Plus:
Ứng dụng tô màu cho trẻ em trên BlackBerry Phone
Hỗ trợ OS4.5 trở lên, chưa test 9900​
Download COD
[IMG]http://**************/qrcode/?data=https://dl.dropbox.com/u/70691544/Soft/MagicCanvasPlus_480X360NonTouch.cod[/IMG]​