Thường thì kho ứng dụng trên APPW là vô kể, chúng có thể là free, Trial, là Paid, Gift or other...
Cũng có thể là một nơi ngoài APPw đã nói ở trên...
Bên cạnh đó chúng ta có thêm một nơi gọi là ROA (RIM Official Applications), nơi có thế cập nhật những bản ROA một cách sớm nhất, tiện lợi nhất và nhanh nhất!

Dùng chính trình duyệt của BB để vào http://rroyy.com/ota/

BBer hãy trải nghiệm và chia sẻ...!
Thanks!