Ứng dụng IM+ không còn xa lạ gì với người dùng BlackBerry, đây có thể được xem là một pm chat tuyệt vời. Hiện tại, ứng dụng này đã cập nhật lên v10.5.1, so với phiên bản truớc mà bạn ndthuytrang cập nhật, vẫn không có gì thay đổi nhiều.
Một tính năng mới duy nhất được giới thiệu:



  • Automatic switch to Push mode is now disabled by default
Bạn nào đang sử dụng pm này mà chưa update có thể truy cập vào:
<div style="text-align: center">http://www.shapeservices.com
​</div>
Hoặc:​
BlackBerry World