Với 16 mẫu ký tự vui nhộn bạn có thể chèn vào BBM, Facebook, Twitter, Email,...Hãy thử nghiệm
với những thay đổi này :P.
Ứng dụng sử dụng cho OS5 trở lên
Download tại: APPS.**********************