Cài đặt Whatsapp 2.9.6469 từ thẻ nhớ

Các bạn tiến hành tải về file đính kèm và copy vào thẻ nhớ rùi install nhé.


>>>>>>>>>>>>Download WhatsApp OS 5.0 Offline<<<<<<<<<<<<


>>>>>>>>>>>>Download WhatsApp OS 6.0 Offline<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>Download WhatsApp OS 7.0 Offline<<<<<<<<<<<<

OTA

OS 5
OS 6
OS 7

Have fun!!!!