Mình có con BB 9700 bị reset 0 có anh em nào trong cộng đồng có kinh nghiệm giúp dùm mình nha!cám ơn rất nhiều (xái mạng T-Mobile mexico)