Sắp tới e có học tiếng tbn, bác nào có dữ liệu từ điển tbn-vn với vn-tbn của ddict hay bbdict cho e xin với, e cám ơn nhiều lắm