​Bạn là một tín đồ của mạng xã hội. Bạn có một bức ảnh mới và muốn chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên Facebook và các mạng xã hội khác? Bây giờ bạn có thể làm điều đó dễ dàng với Photo Share Social. Bạn không cần phải khởi động từng ứng dụng mạng xã hội riêng biệt nữa, đơn giản chỉ cần khởi động Photo Share Social, bạn có thể cùng lúc chia sẻ bức ảnh của mình trên nhiều mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, BBM ™ hoặc email.​​
Một số hình ảnh:​ ​


[IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-29beb725_13028-jpg.38434/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-29beb725_13057-jpg.38435/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-29beb725_13133-jpg.38436/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-29beb725_13148-jpg.38437/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/watermarked-29beb725_1359-jpg.38439/[/IMG]

Thông tin ứng dụng:[IMG]http://www.**********************/attachments/appworld-blackberry-com-png.38440/[/IMG]


Tên ứng dụng: Photo Share Social
Phiên bản: 1.0
Dung lượng: 1MB
Tác giả: S4BB
Ngày phát hành: 18-8-2012
Hỗ trợ: OS 4.5+
Download BlackBerry World
[IMG]http://cdn.**********************/attachments/30368.png[/IMG]


[IMG]http://www.**********************/attachments/1-png.38618/[/IMG]

**********************