mình muốn tìm ứng dụng để chỉnh đèn Led các màu khác nhau khi có thông báo cho z10.. Ai biết chỉ giúp. Cám ơn!