<div style="text-align: center">

[IMG]http://www.**********************/attachments/img_20140818_092011-jpg.42577/[/IMG]

</div>
Ưu điểm IntouchApp Contacts là hỗ trợ nhiều nền tảng (Android, BBOS, BB10).
Những tính năng quen thuộc và thông dụng mình xin nhắc lại:
  • AUTO-UPDATING CONTACTS : tự động cập nhật danh bạ
  • COMPLETE BACKUP & SYNC : Cho phép bạn backup và sync giữa các điện thoại với nhau
  • DIGITAL BIZ CARD
  • MEET & CONNECT: Cho phép gửi thông tin, contacts cho mọi người
  • INSTANT TRANSFER TO NEW DEVICE: Chuyển danh bạ qua thiết bị mới một cách dễ dàng
Giao diện có phần thay đổi ở phiên bản này.[IMG]http://www.**********************/attachments/img_20140818_092259-jpg.42578/[/IMG]

Giao diện đăng nhập thành công


[IMG]http://www.**********************/attachments/img_20140818_093122-jpg.42579/[/IMG]

Bạn có thể tìm bạn ở mục Tell a friend


[IMG]http://www.**********************/attachments/img_20140818_093129-jpg.42580/[/IMG]

Thông tin ứng dụng:​ ​[IMG]http://www.**********************/attachments/tai-xung-png.42582/[/IMG]IntouchApp Contacts
Nhà phát triển: Volare Technologies Pvt. Ltd
Phiên bản: 3.1.0.3
Ngày phát hành: 18/8/2014
Kích thước: 1MB
Dowload


[IMG]http://www.**********************/attachments/bbworld-png.42581/[/IMG]

[replacer_img]