Trước BB10 vô FourSquare thoải mái, nhưng giờ dùng con 9930 ver thì tài FourSquare về rồi nhưng không đăng nhập được. có bác nào bị như mình không? Đã cài lại mật khẩu bằng mail trên PC mà vẫn không vô được!!! nản