Mình đang tìm 1 phần mềm nghe nhạc cho bold 9000 với 3 tiêu chí sau:
- Đọc được định dạng .flac
- Phát nhạc theo từng folder.
- Âm thanh như phần mềm mặc định là được rồi.
Mọi người biết thì chia sẻ với nhé! Cảm ơn mọi người.