mình mới dùng BB nên không rành lắm

xin các bạn chỉ giúp mình app nào để ẩn cuộc gọi tren OS7.1 , PIN 2AA1B797

khi cuộc gọi đến thì số DT trong blacklist sẽ bị silent, xin cám ơn