[IMG]http://www.**********************/attachments/print_to_go-jpg.73239/[/IMG]

Print To Go là một ứng dụng cho phép bạn "in" tài liệu từ máy tính vào BlackBerry 10, PlayBook. Đây là ứng dụng giúp chia sẻ các tài liệu văn bản từ PC đến PlayBook hoặc BlackBerry 10 thông qua BlackBerry ID bằng phương thức không dây (không yêu cầu phải cùng kết nối Wifi). Với ứng dụng này người dùng có thể dễ dàng quản lý và tổ chức các file tài liệu của họ.

Thế nhưng nếu bạn đang dùng phiên bản HĐH OS 10.3.2.2876 hay các phiên bản HĐH thấp hơn (ai đang dùng các phiên bản thấp hơn thì xác nhận giúp còn ứng dụng không nhé ), bạn sẽ không thấy ứng dụng này trên các thiết bị BlackBerry 10 của bạn nữa vì ứng dụng này đã bị 'removed' ra khỏi kho ứng dụng BlackBerry World từ ngày 1/1/2016 và bạn phải dùng các ứng dụng khác thay thế.

Sau đây là thông báo từ BlackBerry:[IMG]http://www.**********************/attachments/print-png.73237/[/IMG]


Nếu ai chưa rõ về ứng dụng này có thể tham khảo thêm tại đây.

View more random threads: