Tình hình là em wipe con q10 bản 10.3.2 , sau khi chọn ngôn ngữ ,.. đến đoạn kết nối wifi vào đc nhưng không có internet . em đã tìm đủ mọi cách , chỉnh cả router wipe máy lại 1 lần nữa nhưng vẫn không được