[IMG]http://www.**********************/attachments/3549699_blackberry_priv_tinhte-9-jpg.78330/[/IMG]

Nhờ sở hữu bàn phím cứng, bạn có thể sử dụng các phím tắt để làm việc và truy cập một số tính năng trên Priv nhanh hơn. Nếu như những bài viết trước chúng ta chưa khám phá hết những phím tắt trên dòng máy này thì hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn hệ thống phím tắt đầy đủ trên BlackBerry Priv nhé

Phím tắt trong BlackBerry Hub

Khi đang trong danh sách tin nhắn:
 • C: Soạn tin nhắn
 • S: Tìm kiếm
 • T: Chuyển lên đầu
 • B: Chuyển xuống cuối cùng
 • N: Ngày kế tiếp
 • P: Ngày hôm trước
 • U: Đọc tin nhắn chưa đọc tiếp theo
Khi đang đọc tin nhắn:
 • C: Hủy chọn
 • D: Xóa mục
 • W: Đánh dấu mục
 • I: File
 • S: Đóng băng một mục
 • R: Trả lời
 • L: Trả lời tất cả
 • F: Chuyển tiếp tin nhắn
 • M: Đánh dấu đã đọc/chưa đọc
Điều hướng danh sách
 • T: Lên đầu danh sách
 • B: Xuống cuối danh sách
 • Space: Cuộn xuống 1 trang
 • Shift + Space: Cuộn lên 1 trang
Cài đặt phím tắt dẫn đến ứng dụng và tác vụ[IMG]http://www.**********************/attachments/ezgif-1914767140-gif.78329/[/IMG]

Bạn có thể đặt phím tắt cho mỗi ứng dụng theo hướng dẫn sau:

1. Trên màn hình chủ, chạm và giữ một khoảng trống bất kỳ trên màn hình, chọn Settings > Keyboard shortcuts từ menu pop-up.

2. Chọn Short Press hoặc Long Press

3. Chọn ký tự bất kỳ trên bàn phím mà bạn muốn gán cho ứng dụng

4. Chọn hành động: nếu muốn mở ứng dụng, chọn Open App; nếu muốn gọi cho số nào đó, chọn Speed Dial; muốn gửi email hay nhắn tin cho danh bạ: chọn Send message.

Thao tác bàn phím

Các phím trên bàn phím vật lý đều có cảm ứng và được dùng như trackpad. Bạn có thể dùng các thao tác dưới đây để tăng tốc độ gõ và cuộn:

- Vuốt từ phải sang trái để xóa từ cuối cùng khi soạn tin nhắn

- Vuốt xuống khi soạn tin nhắn để truy cập màn hình nhập ký tự khác

- Vuốt lên hoặc xuống bàn phím vật lý để duyệt qua danh sách

Cắt, dán

Thay vì cắt dán như thông thường, bạn có thể chọn và di chuyển văn bản trên màn hình bằng ngón tay. Để làm điều này, giữ ngón tay trên màn hình, chờ tới khi văn bản được chọn rồi kéo nó đến khu vực bạn muốn.


Tổng hợp từ Cnet/ICTNews​