mình đồng bộ danh bạ với tài khoản mail nhưng khi chỉ phần tên được đồng bộ còn số điện thoại thì không có, mình đồng bộ với tài khoản yahoo. Nhờ các cao thủ giúp đỡ! thank