Các bạn sử dụng Blackberry đã lâu hay mới sử dụng se thấy thế nào khi mà bạn đang dùng một bản rom nào đó đang ưa thích mà máy cứ tự động tải về và cài bản mới nhất khi mà bạn lại không muốn dùng bản đó mặc dù đã tắt tự động tải về và cài đăt.vậy các bạn có cách gì khắc phục tình trạng này không?