cả nhà cho mình hỏi: Mình đang dùng Blackberry Leap, mình cài đặt ứng dụng của Blackberry thì tất cả đều ok nhưng mình cài đặt ứng dụng android thì máy đều báo không đủ bộ nhớ mà máy mình vẫn thừa rất nhiều Gb trong bộ nhớ. ai biết lỗi gì chỉ mình với. mình cảm ơn