lôi đó là lỗi cảm biến ánh sáng, có thể do bản ROM, đầu tiên bác chạy autoload lại cho hoàn toàn sạch máy và kiểm tra, nếu không bị lại thì ok, nếu bị lại thì cảm biến có vấn đề rồi bác ạ