...............người chiến thắng của chúng ta là........
Giá đấu: 350000vnđ
Tên người đấu: Trần Nguyên Giáp
Số điện thoại thoại:0908815888
Địa chỉ: Đống đa, Hà Nội


[IMG]http://www.**********************/attachments/img-20130824-00036-jpg.19749/[/IMG]

Xin chúc mừng anh nhé:Popo20: