[IMG]http://www.**********************/attachments/img_00000462-0-jpg.22017/[/IMG]


Mời anh em xem hình ảnh nhận giải đấu giá,phiên đấu giá kết thúc vào lúc 12h ngày 06.10.2013