Và đây là hình ảnh anh Cao Hồ Khánh đã thắng giải đấu giá máy 9220 black used. Một lần nữa chúc mừng anh![IMG]http://www.**********************/attachments/img_00000003-jpg.22154/[/IMG]