blackberry đã giới thiệu một đoạn quảng cáo mới dành cho bold touch, và đây thật sự là một quảng cáo ấn tượng. sự hài hòa là tên phù hợp dành cho bold 9900/9930, quảng cáo đã thể hiện phần cảm ứng mới mẻ của bold. bold thật sự là hoàn hảo trong khi chúng ta chờ đợi blackberry qnx

theo blackberrysync​