tên phần mềm : box.net
hổ trợ : playbook
phiên bản : 2.1.0
download : here hoặc blackberry appworld

trong khi mọi người đang chờ đợi pm nổi tiếng dropbox hổ trợ phiên bản chính thức cho blackberry playbook. thì box.net đã vượt qua dropbox 1 cách ngoạn mục khi tung ra pm box ( 1 ứng dụng lưu trữ đám mây và dịch vụ chia sẽ ). pm box của playbook cho phép người dùng dễ dàng lưu trữ dữ liệu trực tuyến, gữi các file lưu trữ lớn, cho phép truy cập nội dung với lưu lượng miễn phí lên tới 50gb :growl5cj: ( hổ báo quá )
dưới đây là 1 số tính năng:
+ xem các tập tin của bạn từ bất cứ nơi nào trực tiếp trên blackberry ® playbook
+ chia sẻ tập tin dễ dàng
+ upload các dữ liệu từ playbook lên box
+ lưu nội dung dữ liệu trên playbook để sử dụng offline

nguồn internet - appworld​