hôm nay rim đã cập nhật bbm lên phiên bản mới v6.0.1.25. bạn có thể trải nghiệm và download ứng dụng tại beta zone, bbm 6.0.125 vẫn chưa chính thức có mặt trên appworld

phiên bản v6.0.1.25 mới fix lỗi của phiên bản đã phát hành trước đây chứ không phải là sự nâng cấp để bổ sung các tính năng mới
what's new

in this latest upgrade, we've focused on bug fixes in platform such as avatar changes in bridge and enabled a 'third party application' discovery system message.

issues: when scrolling up to view message history in group chat focus jumps down and makes it hard to scroll

có gì mới : trong lần nâng cấp này, chúng tôi sẽ tập trung fix 1 số lỗi như : thay đổi avatar trong bridge và kích hoạt chức năng 'third party application' trong hệ thống

nếu bạn muốn trải nghiệm trước khi nó chính thức xuất hiện trên appworld hay vào link beta zone để tải về và trải nghiệm

dauden.vn
nguồn blackberryrocks