mặc dù blackberry torch sẽ không xuất hiện sớm trong tháng 10, thiết bị này đã được đưa lên trang web của nhà mạng vodafone uk. bạn sẽ không thể tìm được nó trên website bởi thiết bị này chưa được ra mắt chính thức. tuy nhiên, nhấn vào đường dẫn này, bạn có thể xem qua thông tin sơ bộ về torch 9810. rõ ràng rằng blackberry torch 9810 sẽ được bán miễn phí với hợp đồng sử dụng 41 bảng anh/tháng.

theo blackberryos​

View more random threads: