nối tiếp sự thành công của game dead space trên blackberry playbook. nay electronic arts (ea) tiếp tục mang đến cho cộng đồng người dùng playbook thêm 3 games nổi tiếng khác, đó là "the game of life", "simcity deluxe" và "bejeweled 2". hiện 3 games này bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên blackberry app world với mức giá cho mỗi game lần lượt là: $6.99, $6.99 và $2.99.
nguồn: cb

View more random threads: