từ khi rim mua lại qnx, người dùng đã rất hào hứng trong việc tìm hiểu thêm về ứng dụng của qnx trên hệ thống xe hơi mà rim đang cố gắng xây dựng với các nhà sản xuất xe hơi. bạn có lẽ sẽ không được nghe nhiều về điều này bởi lẽ các nhà sản xuất xe hơi luôn thay đổi lại nhãn khi tích hợp vào hệ thống của họ. tuy nhiên hiện tại qnx đang nỗ lực làm việc với freescale nhằm đưa nền tảng qnx kết hợp với freescale im.x đến với nhiều hệ thống xe hơn. paul từ qnx đã cho biết một cuộc phỏng vấn hấp dẫn về điện toán nhúng - tại đây nhân viên của họ đã được nói chuyện với andy gryc - quản lý sản phẩm tự động của qnx, cùng với paul sykes - quản lý marketing của freescale, về việc tác động và những thách thức khi đưa qnx vào hệ thống xe hơi.

andy đã khẳng định rõ ràng rằng:bởi vì blackberry playbook dựa trên nền tảng qnx, những nhà phát triển ứng dụng cho bb pb có thể có cơ chế dịch chuyển tự nhiên giữa việc phát triển ứng dụng trên pb và hệ thống tự động dựa trên nền tảng qnx.
dâu đen
berryreview​

View more random threads: