cuối tuần vừa rồi rim đã cung cấp mã nguồn webworks và java để các nhà phát triển viết giao diện người dùng cho ứng dụng của họ. các đoạn code mẫu của webworks được gọi là bbui.js và đã được bổ sung một số chuẩn cơ bản hữu ích để giúp nhà phát triển ứng dụng cho điện thoại blackberry có thể làm quen và sử dụng một cách nhanh chóng. rim cũng đã đưa ra những gì họ gọi là "thư viện giao diện người dùng nâng cao" cho các nhà phát triển ứng dụng trên nền java.

nhà phát triển có thể tìm thấy cả hai trong github của rim dưới đây:
  • bbui.js webworks framework
  • advanced ui library for java


nguồn: berryreview

View more random threads: