không hẳn cascades ui packing native sdk là tất cả những gì các nhà phát triển đang chờ đợi nhưng nó là 1 bước tiến tốt. rim đã ra mắt blackberry table os native sdk beta 3. theo rim đây mới chỉ là bản beta tiếp theo được xây dựng dựa trên các feedback từ nhiều công ty và các cá nhân đang phát triển ứng dụng cho playbook. điều đó cho phép rim phát triển các công cụ, apis, và nhiều hơn thế nữa.

đây là những gì mà bản beta 3 mang lại:

tool-ing enhancements:
  • một “add library wizard” mới dễ dàng và tiện dụng, được thiết kế đơn giản hóa quá trình thêm 1 thư viện vào trong 1 project.
  • cải thiện “navigation” và “workflow” trong deployment setup wizard.
  • khả năng lọc các tập tin của gói bar giúp loại trừ các tài sản không cần thiết khi đóng gói.
  • cải tiến trình soạn thảo tập tin bar để xem … (to view localized manifests for each locale).

các api cải tiến:
  • dịch vụ bps có thể sử dụng các kênh được lựa chọn bởi các ứng dụng cho các tin nhắn đa luồng.
  • scoreloop social gaming apis

các tài liệu:
  • “hello native sdk” trong project opengl es 1.1 mà đi kèm với qnx momentisc ® ide được cung cấp để làm hướng dẫn mẫu.
  • một “display a dialog” mới nhằm hướng dẫn người sử dụng làm thế nào để hiển thị hộp thoại trên màn hình và xử lý các sự kiện hộp thoại

download link nhanh


nguồn: berryreview

View more random threads: