những cái nhìn ban đầu mà chúng ta có được về blackberry 10 cho thấy hệ điều hành trên playbook sẽ có một quá trình chuyển đổi để trở thành nền tảng hệ điều hành của tương lai mà chúng ta vẫn thường gọi là blackberry 10. đây có vẻ như chỉ mới là một nửa của sự thật. trong khi hđh qnx chạy trên máy tính bảng là mở đầu cho blackberry 10, điều đó là để đảm bảo sự phong phú của lượng ứng dụng có sẵn khi những thiết bị chạy blackberry 10 ra mắt. vậy một nửa còn lại là gì?

dưới đây có lẽ sẽ là một nửa sự thật còn lại mà chúng ta đang mong đợi:

blackberry 10 sẽ có một bàn phím ảo 3d do cascade tat đem đến. bàn phím sẽ đem đến cho người dùng blackberry trải nghiệm như họ đang tương tác với bàn phím thực (bàn phím vật lý vậy). rim cũng đang nghiên cứu để bàn phím này tạo một phản ứng rung khi phím được nhấn.

ngoài ra, blackberry 10 có thể sẽ sử dụng hình ảnh động cascade tat trong gần như tất cả mọi thứ. với những cái nhìn thoáng qua về giao diện người dùng cascade mà chúng ta thấy trong playbook os 2 và 3, sẽ xuất hiện và có tác động rõ ràng trong blackberry 10.

rất nhiều nguồn tin nói rằng playbook os 3.0 không phải là blackberry 10. bàn phím 3d mới sẽ không xuất hiện trên playbook os 3.0, nhưng cascades tat sẽ bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào hệ điều hành này. hiện vẫn chưa có đề cập nào liên quan đến việc bbm xuất hiện trên playbook os 3.0 tại thời điểm này.nguồn: n4bb

View more random threads: