rim cuối cùng đã ra mắt blackberry mobile fusion - một trong các sản phẩm hướng tới đối tượng doanh nghiệp của họ. blackberry mobile fusion studio là máy chủ quản lý bao quát cho các thiết bị di động. nó sẽ trở thành thiết bị trung tâm, nghĩa là có thể quản lý blackberry enterprise server hoặc cài đặt enterprise server express cùng với việc kiểm soát các blackberry device service mới. blackberry device service là một thành phần mới cho phép doanh nghiệp thực thi các chính sách và kiểm soát blackberry playbook. những thiết bị của nhà cung cấp bên thứ ba sẽ được bổ sung vào khoảng tháng 3, lúc đó blackberry mobile fusion sẽ có khả năng quản lý các thiết bị ios và android, trong cái được gọi là giải pháp mdm (mobile device management).

rim hiện đang cung cấp thử nghiệm blackberry mobile fusion studio miễn phí 90 ngày cho các công ty để kiểm tra với hơn 500 giấy phép mà họ nhận được trên trang web của mình. chương trình thử nghiệm có sẵn tại 45 quốc gia trên khắp thế giới chứ không giới hạn ở bắc mỹ. rim chưa đưa ra cái giá cuối cùng cho nó, nhưng có vẻ như đây chắc chắn là một sản phẩm dành cho doanh nghiệp. họ cho biết blackberry device service và universal device service client access licenses (cals) sẽ có giá bắt đầu từ 99$ hoặc 4,00$ mỗi tháng (hoá đơn được lập hàng năm).

kiểm tra chi tiết và đăng ký thử nghiệm blackberry mobile fusion tại blackberry.comnguồn: berryreview