khách tham dự đến với mwc 2012 sẽ có cơ hội để tham gia với khu vực dành riêng cho blackberry với cách thức riêng mà bạn sẽ không nghĩ tới trước khi bước vào khu vực này ... đó là thông qua nfc. nếu bạn không có một thiết bị có tích hợp nfc, bạn vẫn có thể chia sẻ nội dung thông qua rfid bằng cách bước đến các bàn đăng ký nay khu vực blackberry. đoạn video mô tả cách chia sẻ thông tin mang tính xã hội mới mà rim đem đến mwc năm nay. những tiện ích mà nfc đem lại sẽ bắt đầu được nhìn nhận đúng lại, rim đã là một trong những người nhận ra và triển khai đầu tiên.link xem trực tiếp từ điện thoại di động

nguồn: blackberryos

View more random threads: