dịch vụ blackberry mobile funsion nhận được cái nhìn khá tốt ngay từ khi nó xuất hiện với khả năng quản lý những thiết bị khác ngoài blackberry, một sự cách tân mới của rim. nếu đúng với tin tức trước đây thì hẳn rim đã phải khởi động việc đưa ra phần quản lý các thiết bị này. tuy đã có phần chậm trễ trong việc ra mắt nhưng ngay những ngày đầu tháng 04 rim đã xác nhận sự có mặt của những tính năng quản lý đó bằng cách ra mắt công khai bảy kiến thức cơ bản cho dịch vụ có tên là "universal device service" - universal device service là một phần của blackberry mobile funsion mà trong đó nó sẽ cho phép các quản trị viên kiểm soát thiết bị ios và bảo mật trên thiết bị android đồng thời hỗ trợ những chính sách điều khiển thiết bị từ một giao diện điều khiển trung tâm.

dưới đây là những tài liệu kiến thức được cung cấp

  • kb29529-universal device service error – "profile failed to install" when trying to activate an ios device. : http://goo.gl/qehwg
  • kb29537-how to determine where the buds database is installed. : http://goo.gl/nezmz
  • kb29582-error "a server with the specified host-name could not be found" when trying to activate an ios device : http://goo.gl/jz384
  • kb29603-"the user name or password is incorrect" when trying to log into the universal device service console. : http://goo.gl/zewcb
  • kb29639-"apns certificate or password" error during universal device service install. : http://goo.gl/wiuq6
  • kb29636-smartphone state stuck on ‘pending activation..’ : http://goo.gl/zl3ky
  • kb29701-error "an attempt to connect the database was unsuccessful" when performing uds install. : http://goo.gl/rcb4h


nguồn: berryreview

View more random threads: