blackberry 10 jam là gì có lẽ không cần phải giải thích nhiều, bởi nó đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong suốt thời gian qua. vậy nội dung bài viết hôm nay là gì? bài viết này đề cập đến cuộc thi lớn diễn ra ngay trong khuôn khổ hội nghị blackberry 10 jam. các bạn đã hoặc đang phát triển với blackberry ® webworks ™, adobe ® air ®, hoặc các ứng dụng, game dạng native cho nền tảng blackberry? hãy đem đến blackberry 10 jam ứng dụng tốt nhất của bạn và làm việc với các chuyên gia của rim và đưa nó đến gần hơn với nền tảng blackberry 10.

chi tiết và cách tham gia cuộc thi:link tham khảo


nguồn: http://www.blackberryjamconference.com