đang dùng 9300, hy vọng cuối năm em 9320 về vn để có thể rước e về ăn tết