tại blackberry 10 jam diễn ra ở orlando, alec saunders đã thông báo rằng rim sẽ cung cấp một chương trình bảo lãnh cho các ứng dụng blackberry 10 trị giá 10.000 usd nếu ứng dụng đó đáp ứng được một trong các tiêu chuẩn chất lượng của rim. chi tiết của chương trình này chưa được rim công bố, nhưng điều kiện đầu tiên để một ứng dụng được bảo lãnh là phải đạt được ít nhất giá trị 1.000 usd doanh thu. điều này sẽ có những tác động trực tiếp tới các ứng dụng ban đầu có sẵn trên blackberry 10. bài viết này sẽ điểm qua những ưu điểm và hạn chế của chương trình này.

thiết kế đồng nhất: điều này có thể sẽ liên quan đến việc tạo ra ứng dụng theo tiêu chuẩn thiết kế mà rim đặt ra cho bb 10. có nghĩa là sẽ có nhiều ứng dụng với một giao diện nhất quán cho người dùng cuối.

các ứng dụng trả tiền sẽ có tỷ lệ phần trăm cao hơn: việc bảo lãnh của rim sẽ không được áp dụng cho các ứng dụng miễn phí. vì vậy các nhà phát triển không biết chắc về hình thức kinh doanh sẽ có nhiều khả năng để lựa chọn tạo ra một ứng dụng trả tiền hơn là một ứng dụng miễn phí để tận dụng lợi thế này.

không có thay đổi về đầu cuối: đối với các ứng dụng có giá trị doanh thu trên 10.000usd sẽ dễ dàng đạt được yêu cầu bảo lãnh này, nhưng như vậy sẽ không có một hiệu lực thực sự cho các ứng dụng này từ việc nhận bảo lãnh. hiệu quả của việc bảo lãnh này nhiều khả năng sẽ có tác động lớn đến việc khuyến khích việc tạo ra các ứng dụng cấp thấp đang mang lại giá trị khoảng 1000 usd mỗi năm.

thêm nhiều ứng dụng có sẵn khi bb10 được phát hành: cách tốt nhất để tận dụng lợi thế của chương trình bảo lãnh này là các ứng dụng sẽ được gửi đến sớm. điều này sẽ cung cấp cho bb10 sẵn có các ứng dụng hữu ích trên máy.

sẽ có ít động lực để khuyến khích doanh số bán hàng từng bước tốt hơn: với chương trình này, sẽ có thêm nhiều động lực để ứng dụng nào đó đạt doanh thu 1.000usd. đối với các ứng dụng có giá trị doanh thu nhiều hơn 10.000 usd, sẽ có thêm những động lực để có thể có giá trị cao hơn nữa. đối với những ứng dụng đã vượt qua ngưỡng 1.000 usd nhưng có thể không vượt qua được ngưỡng 10.000 usd dường như sẽ không có thêm bất kỳ động lực nào để phát triển. điều này có thể dẫn đến một số ứng dụng sẽ không nhận được nhiều cập nhật hoặc hỗ trợ trong năm đầu tiên.source: berryreview

View more random threads: