[img]http://**********************/trang/qnx-siat-cas.png[/img]​
qnx software systems limited hiện nay là một công ty con của research in motion limited. qnx được công nhận là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm nhúng. mới đây, công ty đã công bố sự hợp tác với shenzhen institutes of advanced technology, một chi nhánh của viện hàn lâm khoa học trung quốc (a branch of the chinese academy of sciences) hay còn gọi là cas siat , thiết lập center of excellence - một trung tâm chuyên nghiên cứu về phần mềm nhúng ở trung quốc.

theo thông báo chính thức của qnx software systems limited, mục tiêu của sự hợp tác nhằm khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển lượng phần mềm có độ tin cậy cao và mang tính sáng tạo phục vụ các lĩnh vực công nghiệp lớn như ô tô, tự động hóa, y tế, viễn thông, và giao thông vận tải.

chi tiết: qnx

View more random threads: