[img]http://**********************/trang/paymentandroid.jpg[/img]​
trong mắt người dùng và các nhà phát triển, rim và nền tảng của mình đã trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. mới đây rim đã công bố các api cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng thanh toán trong ứng dụng android trên playbook os 2.1.0 và blackberry 10. điều này cho phép các nhà phát triển bán hàng bên trong ứng dụng playbook ported android bằng cách sử dụng app world. có một số hạn chế và thay đổi tối thiểu cần thiết nhưng hầu hết đều có thể thỏa hiệp.


chi tiết: devblog