gía lại trên trời ko biết tới bao giờ mới được có em nó . buồn !