Bạn là start up và đang gặp các vấn đề về Marketing Online:

► Không đủ kinh phí thuê nhân viên Marketing

► Không có địa điểm làm việc

► Không kiểm soát được hiệu quả khi chưa có kinh nghiệm về Marketing

Tại sao bạn không thuê phòng Marketing ngoài để đầu tư thời gian cho việc:

► Không phải lo tuyển dụng, đào tạo, vận hành và quản lý đội ngũ marketing

► 100% thời gian tập trung vào sản xuất, bán hàng