quy chế về nội dung giải thích kỹ thuật an toàn hóa chất. Bảo quản hóa chất.

Thông tư số 36/2014/TT-BCT quy chế về nội dung đào tạo công nghệ an toàn hóa chất gồm các nội dung căn bản sau:

Nội dung giải thích [/b]tư vấn môi trường[b] phải hợp lý với thuộc tính, chủng loại, mức độ không an toàn của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm cho việc của đối tượng được tập huấn.

Cụ thể:

- Đối với lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất (người quản lý)

+ Những quyết định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, bao gồm: yêu cầu về hạ tầng, tay nghề trong hoạt động hóa chất; lớp lang, thủ tục cấp Giấy chứng thực, Giấy phép; khai báo hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất; đăng ký dùng hóa chất; đăng ký và điều hành hoạt động liên quan đến hóa chất mới; Phiếu an toàn hóa chất; lưu trữ tin tức hóa chất nguy hiểm; bổn phận sản xuất và cẩn mật thông tin; bắt buộc về lập, phê chuẩn, xác nhận và thực hiện kế hoạch, biện pháp đề phòng, ứng phó sự cố hóa chất; quy định về khoảng cách an toàn;

+ Các yếu tố mất an toàn trong phân phối, buôn bán, bảo quản, tiêu dùng hóa chất của cơ sở vật chất hoạt động hóa chất (cơ sở);

+ biện pháp về chủa quản, công nghệ cam kết an toàn khi khiến việc, xúc tiếp với hóa chất độc hại, nguy hiểm;

+ Các phương án, biện pháp cần thực hành khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất: thông tin gọi cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu tại chỗ; tiêu dùng các công cụ cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; lược đồ liên lạc và Con số cơ quan có thẩm quyền; huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở;


- Đối với người lao động trực tiếp cung ứng, buôn bán, chuyển vận, cất giữ, bảo quản, tiêu dùng hóa chất (người lao động)+ giải pháp phòng ngừa, loại trừ, giải quyết sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.


+ Các yếu tố mất an toàn trong sản xuất, buôn bán, bảo quản, sử dụng hóa chất của hạ tầng hoạt động hóa chất
>>> trạng sư tư vấn luật pháp trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568
+ giải pháp ngăn ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; giải pháp khắc phục ô nhiễm và bình phục môi trường

+ Các hóa chất nghiêm trọng thuộc khuôn khổ quản lý và biện pháp dự phòng, ứng phó sự cố: Tên hóa chất; đặc tính nguy hiểm; nhãn hóa chất; giải pháp đề phòng, xử lý, đối phó khi có cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; các thông tin về độc tính, ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường;

+ thứ tự pha chế, tiêu dùng hóa chất; quyết định an toàn, trật tự vận hành, xử lý sự cố máy, trang bị được giao;

+ Cách dùng, bảo quản, rà soát trang vật dụng an toàn, dụng cụ, dụng cụ khiến cho việc, trang thiết bị bảo vệ cá nhân tiện cả đôi đường với vị trí công tác (bao gồm cả trang bị phòng cháy và chữa cháy);

Nguồn: Tổng hợp trên mạng